maandag 19 januari 2009


Praktijk voor Klassieke HomeopathieCorrie Verhaagen van Noort & Ronald Verhaagen

Kossuth Lajos köz 2

7935 Ibafa

Hongarije

Tel nr:003673454180verhaagenhomeopathie@hotmail.com


Na jaren lange ervaring in onze zeer drukke praktijk in Nederland hebben wij vanaf 2008 onze praktijk voortgezet in Hongarije.


Klassieke Homeopathie

Elke drogist heeft ze in de rekken: homeopathische middelen. Vaak horen we van patiënten dat deze middelen hen niet hebben geholpen en dat ze nu, na een klassiek homeopathische behandeling wel van hun klachten af zijn. Om werkelijk te kunnen genezen, zal naar de mens in zijn totaliteit gekeken moeten worden!


Waarom het woord Klassiek?
Het woord “klassiek” heeft niets met ouderwets te maken, er wordt alleen mee bedoeld dat een klassiek homeopaat de homeopathie toepast op de oorspronkelijke wijze, met inachtneming van alle principes.

Klassieke Homeopathie
Klassieke homeopathie is een geneeswijze die al vele eeuwen wordt toegepast en berust op natuurwetten. Een uiterst systematische methode om de levenskracht van het organisme te stimuleren en om een ontstane ziekte/verstoring op te heffen. Deze levenskracht, het zelfherstellende vermogen van het lichaam, zorgt ervoor dat uw lichaam in stand gehouden wordt en bv. een wondje “vanzelf” weer dicht groeit. Bij een goede levenskracht zal het lichaam zelf afrekenen met virussen en bacteriën ed. Dagelijks sterven er cellen in uw lichaam af en vormt het lichaam dmv de levenskracht weer nieuwe. Als de levenskracht verstoord is ontstaan er klachten.
Zelfgenezend
Homeopathie is een geneesmethode die het zelfgenezend vermogen van het organisme stimuleert. In de gewone geneeskunde krijg je een medicijn tegengesteld aan de klacht, bijvoorbeeld bij slapeloosheid een slaaptablet wat het te “wakkere”, onrustige zenuwstelsel kalmeert en een onnatuurlijke slaap creëert. Wat wij doen is een geneesmiddel voorschrijven dat bij gezonde mensen juist slapeloosheid veroorzaakt. Dit geneesmiddel blijkt echter, wonderlijk genoeg , de slapeloosheid van de patiënt te genezen. Simpel gezegd bij hoofdpijn geen pijn onderdrukkende paracetamol, maar een geneesmiddel dat bij een gezond persoon juist hoofdpijn veroorzaakt. Met een moeilijke spreuk noemen we dit: “Similia Similibus Curentur” nl. het gelijke met het gelijkende genezen. Voordeel van de homeopathische geneesmiddelen is, dat er geen gewenning of bijwerkingen optreden en dat er, door herstel van de normale lichaamsfuncties, een natuurlijke slaap optreedt.


Elke patiënt is uniek
Het eerste consult bestaat uit een gesprek van zo’n anderhalf uur. Deze tijd is nodig omdat een klassiek homeopaat nooit een geïsoleerde klacht behandeld. Slapeloosheid of welke andere lichamelijke, psychische of geestelijke klacht dan ook, kan nooit los worden gezien van het functioneren van de gehele mens.” Wij willen heel veel dingen weten: over de eetlust, andere klachten, hoe men slaapt, de reactie op warmte en kou, maar ook wat iemands karaktertrekken zijn ”. Dit zijn allemaal zaken die van wezenlijk belang zijn. Hoe meer je weet, hoe beter je in staat bent om een volledig beeld van de persoon tegenover je te krijgen. Daardoor kan je het geneesmiddel vinden dat de patiënt zodanig kan stimuleren dat hij/zij in staat gesteld wordt om met zijn klachten af te rekenen cq te genezen. Ieder mens is uniek: elk mens reageert anders op omstandigheden en ziekte. Wat voor de een problemen geeft hoeft niet zo te zijn voor de ander. Het ene kind met griep wil dat mama zijn handje vast houdt, het andere wil daar niets van weten en wil met rust worden gelaten. Weer een ander kind huilt constant en wat je ook doet er is niets goed. Het ene wil ijskoud drinken en roept om ijs, terwijl het andere kind alleen maar warme dranken wil. Ze hebben allemaal de zelfde ziekte, zien er als mensje het zelfde uit , maar reageren en zijn verschillend. Ze zullen dus ook ieder een ander geneesmiddel nodig hebben om te kunnen genezen.Afstemming
Homeopathie is maatwerk, het afstemmen van een middel op een patiënt is zeer individueel. De op eigen initiatief geslikte homeopathische middelen zijn dus nooit afgestemd op de totaliteit en individualiteit van u als persoon. Dat betekent niet dat de homeopathie niet werkt of dat er iets aan de middelen mankeert, het geneesmiddel past gewoon niet bij u en uw klachtenpatroon.
Net zoals bij een verkeerd afgestemde radio er geen sprake is van een slechte zender maar alleen de afstemming dient te worden verbeterd. Veelal komen de patiënten pas bij ons als ze al lang klachten hebben en “uitgedokterd” zijn en dat is jammer. Het zijn zowel lichamelijke als psychische klachten waar de mensen mee komen, uiteenlopend van bijv: eczeem, benauwdheid, menstruatieklachten, overgangsklachten, hartklachten, griep, hyperactiviteit (A.D.H.D), depressiviteit, slapeloosheid, keel/neus en oorklachten ,maag/ darm en blaas klachten, stress, burn-out enz.

Acute en chronische klachten
Een veel voorkomende vraag is of homeopathie ook in acute situaties werkt? Veel mensen gaan ervan uit dat een homeopatisch geneesmiddel pas na enige dagen werkt. Niets is echter minder waar: in een acute situatie brengt een homeopatisch geneesmiddel snel verbetering teweeg, mits het juiste middel gegeven wordt. Bij chronische klachten is het lichaam al een tijdlang “verstoord” en kan de “ontstoring” dus ook niet direct plaatsvinden. Uw lichaam heeft tijd nodig om deze verstoring weer te doen afnemen en te genezen. Dit wil overigens niet zeggen dat u een halfjaar op resultaat moet wachten , dikwijls treedt al veel eerder, binnen 4 -8 weken verbetering op. Niet dat u dan al genezen bent , maar het is wel duidelijk dat u reageert en op de goede weg bent.

Voorbeeld
Een moeder belt voor haar zoontje met oorpijn:"Er is geen land meer met hem te bezeilen” zegt ze en op de achtergrond horen we een gebrul van jewelste. Eenmaal op consult is dit gebrul niet minder.
De moeder probeert het hevig zwetende kind, dat één knalrode wang heeft, op schoot te houden wat haar door het aanhoudende getrappel met voetjes en gebeuk van zijn vuistjes maar amper lukt. Het is gisteravond begonnen verteld ze en hij is de gehele nacht al zo. Niks is goed, als hij om iets vraagt en we geven hem dat, dan smijt hij het gevraagde door de kamer. Zelfs zijn lievelingsknuffel wil hij niet. Het oor zelf ziet er rood uit en voelt heet aan, de klieren onder zijn oor en kaak zijn opgezet. Het enige wat wil helpen is hem eerst in de houdgreep nemen en dan rondjes met hem gaan lopen, verder wil hij niks.Normaal is hij nooit zo, is hij een lief en aanhankelijk kind. Op grond van deze en verdere nagevraagde symptomen geven we hem het middel wat past bij zijn totaalbeeld. Een opgeluchte moeder belt ‘s avonds op en verteld dat de klacht binnen een uur verdwenen was.

Behandeling van dieren
Ook dieren genezen dmv een homeopathische behandeling en wij hebben al heel wat dieren behandeld uiteenlopend van een egel, katten,honden,koeien en paarden enz.
Tenslotte nog een stukje over een hondje dat niet meer naar buiten durfde na een ongeluk. Er was eens een klein hondje dat tijdens z’n dagelijkse wandeling aangereden werd door een auto.Van de behoorlijke verwondingen was het beestje goed genezen, je zag er niets meer van. Alleen was hij vreselijk bang geworden. Als er visite kwam vluchtte hij onder het bed en bij onverwachts geluid maakte hij dat hij weg kwam. Uitlaten was niet meer mogelijk, eenmaal buiten kleefde hij aan de benen van zijn baas. Dat ging nu al maanden zo. Er werd gevraagd of er met homeopathie iets aan gedaan kon worden. Wij hebben een middel meegegeven dat buitensporige angst kent voor, tijdens of na ongelukken. Na het middel aan het hondje gegeven te hebben viel het als een blok in slaap. Als het af en toe wakker werd leek het banger dan ooit. Dit duurde een dag. Toen hij de eerstvolgende keer uitgelaten werd wist zijn baasje niet wat ze zag: met de oortjes en z’n staartje rechtovereind liep hij monter en vrolijk ver voor haar uit , zich van geen gevaar meer bewust!!


Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op tel nr (0036) (06) 454180